Thông tin hữu ích

Ăn cướp cơm chim nghĩa là gì ?

(Cơm chim: cơm rất ít ỏi, tựa như cơm để cho chim ăn thường dùng để ví cái cần thiết để nuôi sống mà ít ỏi, không đáng là bao).

Ăn cướp cơm chim nghĩa là cướp mất cái vốn liếng, chút của cải ít ỏi của người nghèo.

Ví dụ: “Họ truyền cho những người đồng nghiệp của mình kinh nghiệm nhà nghề mà không sợ bị ăn cướp cơm chim”.

*

Related Articles

Back to top button