Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2021 – 2022 mang tới 2 đề thi, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn đề thi giữa học kì 2 cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Toán, Tiếng Việt để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021 – 2022

I. Find one word that has different pronunciation from others.

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2021 – 2022
1. A. c a ll B. f a ll C. sh a ll D. w a ll

2. A. cl ow n B. d ow n C. ow n D. t ow n

3. A. ab o ve B. gl o ve C. l o ve D. m o ve

4. A. c ow B. sh ow C. kn ow D. thr ow

5. A. cl ea r B. b ea r C. h ea r D. d ea r

II. Choose the correct answer.

1. What are you _________?

A. do

B. doing

C. did

2. Why shouldn’t I play with the _____? – Because you may burn yourself.

A. knife

B. stove

C. ball

3. I have to visit the ________ because of my toothache.

A. doctor

B. surgeon

C. dentist

4. They should not jump into the water. They may _______.

A. drown

B. hot

C. crawl

5. What do you _____ of the story? – I think it is interesting.

A. know

B. understand

C. think

III. Read and match.

1. Don’t play with the matches! A. You may fall off the bike.
2. Don’t swing too fast! B. You may get a burn.
3. Don’t play with the knife! C. It may bite you.
4. Don’t play with a strange dog! D. You may get a cut.
5. Don’t ride your bike too fast! E. You may fall off the swing.

IV. Read the passage and write True or False.

My name is Peter. My hobby is reading. I spend hours reading books. There are always interesting stories to read and things to learn. My dad read to me before going to bed when I was a little boy. The stories were full of witches, fairies, princes, princesses,.… and other fascinating characters. I liked to imagine that I was the knight who saved the princess locked in a tower.

I prefer other types of stories now because I’m older. I particularly enjoy reading action and adventure stories. It’s fun to believe that I’m the hero who fights the bad guys! And I’m also interested in real life stories because they make me think and imagine my reactions to many different situations in life. I think reading is a really interesting and exciting experience!

1. His father read fairy stories to him before bedtime.

2. He imagined that he was the knight.

3. He prefers action, adventure and real life stories when he grows up.

4. He likes fairy stories very much.

5. He thinks reading is a really boring experience.

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. A. c a ll B. f a ll C. sh a ll D. w a ll

2. A. cl ow n B. d ow n C. ow n D. t ow n

3. A. ab o ve B. gl o ve C. l o ve D. m o ve

4. A. c ow B. sh ow C. kn ow D. thr ow

5. A. cl ea r B. b ea r C. h ea r D. d ea r

II. Choose the correct answer.

1. What are you _________?

A. do

B. doing

C. did

2. Why shouldn’t I play with the _____? – Because you may burn yourself.

A. knife

B. stove

C. ball

3. I have to visit the ________ because of my toothache.

A. doctor

B. surgeon

C. dentist

4. They should not jump into the water. They may _______.

A. drown

B. hot

C. crawl

5. What do you _____ of the story? – I think it is interesting.

A. know

B. understand

C. think

III. Read and match.

1. Don’t play with the matches! A. You may fall off the bike.
2. Don’t swing too fast! B. You may get a burn.
3. Don’t play with the knife! C. It may bite you.
4. Don’t play with a strange dog! D. You may get a cut.
5. Don’t ride your bike too fast! E. You may fall off the swing.

IV. Read the passage and write True or False.

My name is Peter. My hobby is reading. I spend hours reading books. There are always interesting stories to read and things to learn. My dad read to me before going to bed when I was a little boy. The stories were full of witches, fairies, princes, princesses,.… and other fascinating characters. I liked to imagine that I was the knight who saved the princess locked in a tower.

I prefer other types of stories now because I’m older. I particularly enjoy reading action and adventure stories. It’s fun to believe that I’m the hero who fights the bad guys! And I’m also interested in real life stories because they make me think and imagine my reactions to many different situations in life. I think reading is a really interesting and exciting experience!

1. His father read fairy stories to him before bedtime.

2. He imagined that he was the knight.

3. He prefers action, adventure and real life stories when he grows up.

4. He likes fairy stories very much.

5. He thinks reading is a really boring experience.

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1 – D; 2 – C; 3 – D; 4 – A; 5 – B;

II. Choose the correct answer.

1 – B; 2 – B; 3 – C; 4 – A; 5 – C;

III. Read and match.

1 – B; 2 – E; 3 – D; 4 – C; 5 – A;

IV. Read the passage and write True or False.

1 – True; 2 – True; 3 – True; 4 – False; 5 – False;

Dịch

Tên của tôi là Peter. Sở thích của tôi là đọc. Tôi dành hàng giờ để đọc sách. Luôn có những câu chuyện thú vị để đọc và những điều cần học hỏi. Cha tôi đọc cho tôi nghe trước khi đi ngủ khi tôi còn là một cậu bé. Những câu chuyện đầy phù thủy, tiên nữ, hoàng tử, công chúa,… và những nhân vật hấp dẫn khác. Tôi thích tưởng tượng rằng tôi là hiệp sĩ đã cứu công chúa bị nhốt trong một tòa tháp.

Bây giờ tôi thích những thể loại truyện khác hơn vì tôi đã lớn hơn. Tôi đặc biệt thích đọc những câu chuyện hành động và phiêu lưu. Thật vui khi tin rằng tôi là người hùng chiến đấu với kẻ xấu! Và tôi cũng quan tâm đến những câu chuyện đời thực vì chúng khiến tôi suy nghĩ và tưởng tượng ra phản ứng của mình trước nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống. Tôi nghĩ đọc sách là một trải nghiệm thực sự thú vị và hấp dẫn!

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: Admin

Chuyên mục: Giáo Dục
By Mua hàng hóa

Quy trình thu mua hàng hóa trong doanh nghiệp nhằm đưa ra những nguyên tắc đảm bảo vật tư, hàng hóa mua vào đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty đã đề ra. Quy trình: 1. “Hàng hóa” bao gồm sản phẩm phần cứng, sản phẩm phần mềm, vật liệu chế biến, dịch vụ, hay kết hợp các dạng trên. Sản phẩm có thể ở dạng vật chất (nguyên nhiên vật liệu, hóa chất, bao bì, giấy gói, máy móc, phương tiện vận chuyển, thiết bị, công cụ, dụng cụ, chi tiết, bộ phận, hệ thống công nghệ, hàng tiêu dùng…) hay phi vật chất (bản chất quyền sở hữu công nghiệp – công nghệ, phần mềm quản lý, dịch vụ kinh tế – tài chính, quảng cáo, truyền hình, nguyên cứu khoa học,…) 2. “Hợp đồng hay đơn đặt hàng” là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ rang quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình. 3. “Bộ phận cung ứng” là bộ phận chịu trách nhiệm toàn bộ về việc thu mua, giao nhận hàng hóa của công ty theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty đối với từng loại vật tư hàng hóa.

Related Post