Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 gồm 3 đề thi, có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 4 mức độ kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình theo đúng chuẩn Thông tư 22.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 5 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, để chuẩn bị thật tốt kiến thức cho kỳ thi cuối năm 2021 – 2022. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Toán, Lịch sử – Địa lý, Khoa học lớp 5. Chi tiết mời thầy cô và các em tải miễn phí bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5:

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22
Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

1

3

30%

Số điểm

1

2

3

30%

2. Thế giới Logo của em

Số câu

2

2

1

5

50%

Số điểm

1

1

4

6

60%

3. Em học nhạc

Số câu

2

2

20%

Số điểm

1

1

10%

Tổng

Số câu

6

2

1

1

10

100%

Số điểm

3

1

2

4

10

100%

Tỷ lệ %

30%

10%

20%

40%

100%

Ma trận phân bố câu hỏi Tin học 5 học kì 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

1

3

30%

Câu số

3,5

9

2. Thế giới Logo của em

Số câu

2

2

1

5

50%

Câu số

2,7

1,8

10

3. Em học nhạc

Số câu

2

2

20%

Câu số

4,6

Tổng

Số câu

6

2

1

1

10

100%

Tỷ lệ %

30%

10%

20%

40%

100%

Tương quan giữa lí thuyết và thực hành

SỐ CÂU SỐ ĐIỂM TỈ LỆ %
LÍ THUYẾT 9 6 60%
THỰC HÀNH 1 4 40%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

SỞ GD&ĐT……….
TRƯỜNG TIỂU HỌC……

(Đề có 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 2022
MÔN: TIN HỌC 5
Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN LÝ THUYẾT (6 ĐIỂM) – Thời gian làm bài: 10 phút

A. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1 (0,5đ): Em hãy chọn đáp án thích hợp để hoàn thành thủ tục vẽ “Hình tam giác” sau đây:

………….. tamgiac

Repeat 3 [fd 100 …. 120].

…………..

A. To, rt, fd.
B. To, rt, end.
C. To, end, fd.
D. To, fd, end.

Câu 2 (0,5đ): Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì: REPEAT 4[FD 100 RT 360/4]

A. Ngôi sao
B. Hình tròn
C. Hình vuông
D. Hình tam giác

Câu 3 (0.5đ): Nút lệnh nào sau đây để chèn video vào trang trình chiếu?

1

Câu 4 (0,5đ): Trong phần mềm MuseScore, để chèn nhiều ô nhịp em dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + B
B. Ctrl + Insert
C. Ctrl + I
D. Ctrl + L

Câu 5 (0.5đ): Em dùng phím tắt nào để bắt đầu trình chiếu từ trang đầu tiên?

A. F3
B. F4
C. F5
D. F6

Câu 6 (0.5đ): Để ghi lời cho bản nhạc trong phần mềm MuseScore, em chọn nốt nhạc cần ghi lời sau đó nhấn tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + N
B. Shift + N
C. Ctrl + L
D. Shift + L

Câu 7 (0,5đ): Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhlucgiac trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit “hinhlucgiac
B. Edit hinhlucgiac
C. Edit “hinhlucgiac”
D. Edit [hinhlucgiac]

Câu 8 (0.5đ): Câu lệnh nào điều khiển chú rùa vẽ hình sau:

A. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 70]B. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 40]C. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 50]D. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 60]

Câu 8

B. PHẦN TỰ LUẬN (2 ĐIỂM) – Thời gian làm bài: 10 phút

Câu 9: Em hãy nêu các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu?

Trả lời:

Các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

II. PHẦN THỰC HÀNH (4 ĐIỂM) – Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 10: Em hãy sử dụng phần mềm MSW Logo để viết thủ tục vẽ các hình sau:

Câu 10

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

I. LÝ THUYẾT

A. TRẮC NGHIỆM: 4Đ – 05Đ/1C

CÂU HỎI

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐÁP ÁN

B

C

B

B

C

C

A

D

B. TỰ LUẬN: 2Đ

Các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu:

  • B1: Nháy chuột vào trang trình chiếu cần chèn âm thanh (0.5đ)
  • B2: Nháy chọn thẻ Insert (0.5đ)
  • B3: Nháy chọn Audio (0.5đ)
  • B4: Nháy chọn Audio on My PC (0.5đ)

*Mỗi Bước đúng 0,5đ sai từ bước nào sẽ tính điểm từ bước sai trên trở lên không tính điểm bước sai và các bước sau của bước sai.

II. THỰC HÀNH (4đ)

  • Vẽ được hình được 1đ / 1 hình
  • Biết dùng thủ tục để vẽ hình được 1đ / 1 hình

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: Admin

Chuyên mục: Giáo Dục
By Mua hàng hóa

Quy trình thu mua hàng hóa trong doanh nghiệp nhằm đưa ra những nguyên tắc đảm bảo vật tư, hàng hóa mua vào đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty đã đề ra. Quy trình: 1. “Hàng hóa” bao gồm sản phẩm phần cứng, sản phẩm phần mềm, vật liệu chế biến, dịch vụ, hay kết hợp các dạng trên. Sản phẩm có thể ở dạng vật chất (nguyên nhiên vật liệu, hóa chất, bao bì, giấy gói, máy móc, phương tiện vận chuyển, thiết bị, công cụ, dụng cụ, chi tiết, bộ phận, hệ thống công nghệ, hàng tiêu dùng…) hay phi vật chất (bản chất quyền sở hữu công nghiệp – công nghệ, phần mềm quản lý, dịch vụ kinh tế – tài chính, quảng cáo, truyền hình, nguyên cứu khoa học,…) 2. “Hợp đồng hay đơn đặt hàng” là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ rang quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình. 3. “Bộ phận cung ứng” là bộ phận chịu trách nhiệm toàn bộ về việc thu mua, giao nhận hàng hóa của công ty theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty đối với từng loại vật tư hàng hóa.

Related Post