Skip to main content
Thông tin hữu ích

Cầu cảng làm hàng sắt vụn (Scrap terminal) là gì ?

By Tháng Sáu 13, 2023No Comments

Cầu cảng làm hàng sắt vụn (Scrap terminal) là cầu cảng chuyên dùng để bốc dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa là sắt thép phế liệu. Nói chung thì phương tiện, thiết bị chuyên dùng cho cảng loại này không nhiều, chủ yếu là những bãi lộ thiên có diện tích lớn để chứa các loại sắt thép phế liệu khác nhau chuẩn bị cho việc vận chuyển đi các nơi. Cần cẩu bờ có gầu ngoạm hoặc thiết bị từ tính (nam châm) thường được dùng để dỡ sắt vụn từ tàu lên bờ.