Skip to main content
Thông tin hữu ích

Chi nhánh nhỏ (MINI-BRANCH) là gì ?

By Tháng Sáu 13, 2023No Comments

Chi nhánh nhỏ (MINI-BRANCH) là văn phòng chi nhánh chuyên cung cấp hạn chế các dịch vụ ngân hàng, ít hơn so với tại chi nhánh với đầy đủ dịch vụ. Chi nhánh nhỏ, thường nhỏ hơn chi nhánh thông thường, có thể chỉ có một máy rút tiền tự động, để thực hiện nhận tiền gửi và chi tiền mặt, có thể liên quan các khoản vay của chi nhánh khác. Còn được gọi là chi nhánh thuận tiện.