Tổng hợp

Công thức và phản ứng oxy hóa khử của p-xilen + kmno4 trong hoá học


Chủ đề: p-xilen + kmno4: P-xilen và dung dịch KMnO4 tạo thành một phản ứng oxi hóa hoàn toàn, tạo ra dung dịch X và chất rắn Y. Quá trình này có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm hữu ích. Điều này làm tăng sự quan tâm của các người dùng trên Google Search với từ khóa p-xilen + KMnO4.

Tìm hiểu quá trình oxi hóa p-xilen bằng dung dịch KMnO4?

Quá trình oxi hóa p-xilen bằng dung dịch KMnO4 diễn ra theo phản ứng hóa học sau:
2KMnO4 + 3C8H10O2 (p-xilen) → 2MnO2 + 2KOH + 3CO2 + 4H2O
Trong đó, KMnO4 (muối kali manganat) là chất oxi hóa mạnh, chất oxi hóa p-xilen và phản ứng tạo ra các sản phẩm như MnO2 (nâu đen), KOH, CO2 và H2O.
Đầu tiên, ta cần xác định số mol và khối lượng của p-xilen để tính toán lượng chất khác phản ứng.
1. Xác định khối lượng p-xilen:
Đề bài cung cấp số mol p-xilen (m) và khối lượng p-xilen (m). Ta dùng quy tắc chuyển đổi số mol và khối lượng để xác định khối lượng của p-xilen.
2. Cho dung dịch KMnO4 vào p-xilen và đun nóng:
Tiếp theo, cho dung dịch KMnO4 vào p-xilen và đun nóng để tạo ra các sản phẩm của phản ứng. Quá trình này sẽ tạo ra dung dịch X và chất rắn Y.
3. Xác định lượng chất rắn Y:
Đề bài cung cấp thông tin về lượng chất rắn Y được tạo ra trong quá trình oxi hóa. Ta cần xác định khối lượng chất rắn Y và phần trăm khối lượng của chất này trong hỗn hợp sản phẩm.
4. Xác định sản phẩm khí và muối:
Phản ứng giữa p-xilen và KMnO4 tạo ra CO2 và MnO2. Ta cần tính toán lượng CO2 và MnO2 được tạo ra trong quá trình oxi hóa.
5. Xác định số mol của các chất sản phẩm:
Dựa vào thông tin về lượng chất trong quá trình oxi hóa, ta tính toán số mol của các chất để xác định tỷ lệ phản ứng.
6. Xác định lượng chất được phản ứng và không phản ứng:
Dựa vào số mol của các chất, ta tính toán lượng chất KMnO4 và p-xilen được phản ứng và không phản ứng trong quá trình oxi hóa.
Tóm lại, quá trình oxi hóa p-xilen bằng dung dịch KMnO4 là một phản ứng hóa học phức tạp, cần sử dụng các thông tin về số mol và khối lượng của các chất tham gia để tính toán lượng chất sản phẩm và tỷ lệ phản ứng.

Tìm hiểu quá trình oxi hóa p-xilen bằng dung dịch KMnO4?

P-xilen là gì?

P-xilen là một dạng tương tự của xylen, cũng được gọi là p-dimetylbenzen. Nó là một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C8H10 và mạng tinh thể tương tự như benzene. P-xilen thường xuất hiện dưới dạng chất lỏng trong suốt và không màu, có mùi hương mạnh và độc đáo. Nó thường được sử dụng như một dung môi trong ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm.

P-xilen là gì?

Tác dụng của KMnO4 với p-xilen là gì?

Tác dụng của KMnO4 với p-xilen là quá trình oxi hóa hoàn toàn p-xilen thành các sản phẩm oxi hóa. Cụ thể, KMnO4 oxi hóa các nhóm metyl (–CH3) trong p-xilen thành các nhóm carboxyl (–COOH), tạo ra các axit cacboxylic tương ứng. Quá trình này có thể được biểu diễn như sau:
p-xilen + 3KMnO4 + 4H2O → 3CO2 + 3HCOOH + 3KOH + MnO2
Trong phản ứng trên, KMnO4 hoạt động như chất oxi hoá mạnh, oxi hóa các nhóm metyl của p-xilen. Sản phẩm cuối cùng bao gồm các axit cacboxylic (CO2, HCOOH), kali hidroxit (KOH) và mangan điôxit (MnO2).

Tác dụng của KMnO4 với p-xilen là gì?

Kết quả của phản ứng giữa p-xilen và KMnO4 là gì?

Khi p-xilen phản ứng với KMnO4, p-xilen sẽ bị oxi hóa hoàn toàn thành một hỗn hợp gồm các chất tan trong nước. Công thức chung của p-xilen là C6H4(CH3)2, trong quá trình oxi hóa, các nhóm CH3 sẽ chuyển thành các nhóm OH. Đồng thời, KMnO4 sẽ được khử thành MnO2.
Phản ứng tổng quát có thể được biểu diễn như sau:
C6H4(CH3)2 + 7KMnO4 -> 6CO2 + 2H2O + 7KOH + MnO2
Trong phản ứng này, p-xilen chuyển thành 6 phân tử CO2, 2 phân tử H2O và MnO2. KMnO4 tác dụng thành 7 phân tử KOH và MnO2.
Vì vậy, sản phẩm cuối cùng của phản ứng giữa p-xilen và KMnO4 là CO2, H2O, KOH và MnO2.

Kết quả của phản ứng giữa p-xilen và KMnO4 là gì?

Ứng dụng của phản ứng p-xilen và KMnO4 trong lĩnh vực nào?

Phản ứng p-xilen và KMnO4 có ứng dụng trong lĩnh vực hóa học và xử lý môi trường.
Trong lĩnh vực hóa học, phản ứng này được sử dụng để oxi hóa p-xilen (p-đimetylbenzen) thành các phản cầu khác, nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị như axit terephthalic, có ứng dụng trong sản xuất nhựa terephthalic và các vật liệu polymer khác.
Trong lĩnh vực xử lý môi trường, phản ứng p-xilen và KMnO4 được sử dụng để oxy hóa các chất hữu cơ có thể gây ô nhiễm trong nước và môi trường. KMnO4 có khả năng oxi hóa mạnh và có thể phân hủy các chất độc hại như hợp chất hữu cơ halogen hoặc sulfon. Kết hợp với p-xilen, phản ứng này giúp loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm từ nước, giúp cải thiện chất lượng môi trường và bảo vệ sức khỏe con người và động vật.

Ứng dụng của phản ứng p-xilen và KMnO4 trong lĩnh vực nào?

_HOOK_

Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4: Metan, xilen, vinylaxetilen, benzen, stiren, butan, isopren

Mất màu – Tự hỏi bạn đã từng băn khoăn vì sao một số đồ vật mất màu dần theo thời gian? Đến với video này, bạn sẽ khám phá các nguyên nhân và quy trình mất màu, mang đến cho bạn cái nhìn mới về quá trình thay đổi của màu sắc. Hãy thưởng thức và cùng tìm hiểu huyền bí của mất màu!

Tính chất hóa học của benzen, toluen, stiren – Hóa 11

Tính chất hóa học – Bạn muốn hiểu rõ hơn về tính chất hóa học của các chất liệu xung quanh chúng ta? Video này sẽ giúp bạn khám phá những tính chất độc đáo và thú vị của các hợp chất hóa học. Hãy xem để được trải nghiệm hệ thống phản ứng hóa học đặc sắc và kỳ diệu của thế giới hóa học!

Related Articles

Back to top button