Skip to main content
Thông tin hữu ích

Điểm thoản mãn tối đa (bliss point) là gì ?

By Tháng Sáu 13, 2023No Comments

Điểm thoản mãn tối đa (bliss point) là thường được dùng để chỉ trạng thái cân bằng của người tiêu dùng mà tại đó người tiêu dùng đạt mức thoả mãn cao nhất nếu xét về phương diện hàng hoá mà anh ta tiêu dùng. Điểm đem lại mức thoản mãn như thế có thể nằm trong phạm vi giới hạn ngân sách của anh ta. Điểm thoả mãn tối đa chỉ có thể đạt được khi người tiêu dùng không tuân theo tiền đề về tính trội – nghĩa là anh ta không luôn luôn muốn ngày càng có nhiều hơn tất cả các loại hàng hoá. Trong tình huống như thế, đường bằng quan không có hình dạng thông thường (dạng lồi) mà trở thành các đường tròn hoàn chỉnh.