Thông tin hữu ích

Giới hạn độ cao (Tier limit) là gì ?

Giới hạn độ cao (Tier limit) là số lượng tối đa kiện, thùng… hàng hóa được phép xếp chồng lên nhau mà không làm hư hỏng hàng hóa xếp ở phía dưới do sức ép (độ nén) gây ra. Thuật ngữ này còn được gọi là “tier limitation”.

Giới hạn độ cao (Tier limitation) là thuật ngữ này còn được gọi là “tier limit”.

Related Articles

Back to top button