Giáo dục

Kịch bản chương trình lớp nhận thức về Đoàn mới nhất 2023

Nhằm tiếp tục triển khai công tác phát triển đoàn viên; tạo điều kiện cho các bạn thanh niên tiên tiến sớm trở thành đoàn viên, được bồi dưỡng và rèn luyện trong tổ chức Đoàn thì việc tổ chức lớp nhận thức về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là điều không thể thiếu. Bài viết này, Mua Hàng Hóa muốn chia sẻ với các bạn kịch bản chương trình lớp nhận thức về Đoàn mới nhất 2023.

1. Đôi nét về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kết trục tung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xã hội.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác bình đẳng với tổ chức thanh niên tiến bộ trên toàn thế giới, phấn đấu vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn luôn là cánh tay đắc lực của Đảng, là tổ chức tiên phong trong các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

2. Lớp nhận thức về Đoàn là gì?

Lớp nhận thức về Đoàn hay lớp cảm tình Đoàn là nơi tổ chức giáo dục với mục dịch đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phát triển Đoàn viên mới; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh được tổ chức ở mỗi trường học

Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát huy vai trò của thanh niên trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng văn minh trường học. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xác định công tác phát triển đoàn viên mới là nguồn bổ sung lực lượng, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành nhằm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng đoàn viên.

 

3. Kịch bản chương trình lớp nhận thức về Đoàn là gì?

Kịch bản chương trình lớp nhận thức về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là mẫu lời dẫn chương trình “Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn” cho các đồng chí đoàn viên thanh niên ưu tú toàn trường.

 

4. Mẫu kịch bản chương trình lớp nhận thức về Đoàn

XÃ ĐOÀN A

CHI ĐOÀN TRƯỜNG B

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

—————–

  …, ngày … tháng … năm 2023

KỊCH BẢN LỚP:
“BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐOÀN”

Kính thưa:

– Ông: Nguyễn Văn H – Phó Bí thư Chi bộ trường B

– Ông: Trần Văn M – Bí thư Xã đoàn xã A

– Ông: Đinh Văn T – Đại diện BCH chi đoàn trường B

Thưa: Các bạn thanh niên ưu tú trường B

– Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn.

– Căn cứ kế hoạch của BCH xã Đoàn.

– Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 – 2023 của Chi đoàn trường B

Được sự quan tâm, hỗ trợ Chi bộ và ban giám hiệu trường B cũng như BTV Xã đoàn xã A Với mục đích:

– Tạo không khí vui tươi, sôi nổi hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2023 và chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/2023

– Giúp thanh niên ưu tú trong trường có được những hiểu biết cơ bản về Đảng, Đoàn; bồi đắp tình cảm với Đoàn, Đảng để từ đó có định hướng phấn đấu để trở thành Đoàn viên.

Hôm nay, Ban Chấp hành Chi đoàn trường A long trọng tổ chức lớp: “Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn” cho … thanh niên ưu tú toàn trường. Đó chính là lý do của lớp học ngày hôm nay. Đề nghị các quý vị đại biểu, các đồng Chí Đoàn viên và các thanh niên ưu tú nhiệt liệt hoan nghênh.

Tiếp theo tôi xin thông qua chương trình lớp học:

– 14h Tiếp đón đại biểu, khách mời và các thanh niên ưu tú.

– 14h5 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình lớp học, nội quy lớp học.

– 14h10 Giáo viên triển khai bài 1: “Một số vấn đề cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam”.

– 14h30 Giáo viên triển khai bài 2: “Một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

– 15h Giáo viên triển khai bài 3: “Phấn đấu để trở thành Đoàn viên”.

– 15h15 Đại diện Xã đoàn trao giấy chứng nhận Cảm tình Đoàn, dặn dò các học viên.

– 15h20 Đại diện của chi ủy chi bộ lên phát biểu chỉ đạo.

– 15h25 Bế mạc lớp học

Về nội quy lớp học:

– Trang phục: Đồng phục học sinh chỉnh tề.

– Yêu cầu các học viên nghiêm túc, chú ý lắng nghe, theo dõi nội dung bài học, ghi chép đầy đủ.

– Sôi nổi thảo luận, tích cực trả lời câu hỏi.

– Nếu có gì không hiểu đề nghị các học viên kịp thời hỏi và trao đổi cùng giáo viên.

Sau đây xin mời ông: Nguyễn Văn H – phó Bí thư Chi bộ trường B lên giảng bài 1“ Một số vấn đề cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam”.

Tiếp theo xin mời ông: Trần Văn M – Bí thư Chi đoàn trường lên giảng bài 2: “ Một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh”

Tiếp theo xin mời ông: Đinh Văn T – Bí thư Xã đoàn xã A lên giảng bài 3: “Phấn đấu để trở thành Đoàn viên”.

Như vậy, sau một thời gian tích cực cùng học tập và trao đổi các em thanh niên ưu tú đã phần nào nâng cao được nhận thức, tình cảm về Đoàn và đồng thời đã hoàn thành chương trình nhận thức về Đoàn do trung ương Đoàn quy định.

Tiếp theo chương trình tôi xin mời ông Đinh Văn T – Bí thư Xã đoàn xã A lên trao giấy chứng nhận và có đôi lời dặn dò các học viên.

Tiếp theo chương trình tôi xin mời ông Nguyễn Văn H – phó Bí thư Chi bộ trường B lên phát biểu chỉ đạo.

Theo chương trình thì lớp học “Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn” đến đây là kết thúc, đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn trường B tôi xin chân thành cảm ơn ông: Nguyễn Văn H – phó Bí thư Chi bộ trường B, ông: Đinh Văn T – Bí thư Xã đoàn xã A, ông: Trần Văn M đại diện Ban Chấp hành chi đoàn trường B cùng toàn thể các bạn thanh niên ưu tú trường B. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị sức khỏe – hạnh phúc.

Trên đây là những thông tin Mua Hàng Hóa muốn chia sẻ đến bạn đọc về kịch bản chương trình lớp nhận thức về Đoàn mới nhất 2023.

 

 

Related Articles

Back to top button