Thông tin hữu ích

Thanh toán chứng thực (POSITIVE PAY) là gì ?

Thanh toán chứng thực (POSITIVE PAY) là dịch vụ quản lý tiền mặt – ngăn chặn sự giả mạo chi phiếu – qua đó các ngân hàng so sánh sổ sách các chi phiếu của công ty đã phát hành với các chi phiếu được xuất trình để thanh toán. Các chi phiếu nghi ngờ được gởi cho công ty phát hành để xác nhận. Một phương án bớt tốn kém hơn, là thanh toán chứng thực đổi chiều yêu cầu bên phát hành chi phiếu tự giám sát tài khoản chi phiếu, và thông báo cho ngân hàng khi từ chối chi trả chi phiếu.

Related Articles

Back to top button