Bổn vương muốn tạo phản

Completed
5
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
1.3K

Thể loại: Cung đình hầu tước, chủ thụ, ABO, trừng trị tra nam phụ,
chủ thụ, HE, H+
CP:  Thịnh thế mỹ nhan trọng sinh cường thụ X ôn nhu muộn tao thâm tình công, vương gia thụ x tướng quân công (hoàng đế thụ x thừa tướng công)

Văn án

Phượng Khanh đời trước trải qua trong đau thương, thảm thiết khi bị người yêu tuyệt tình phản bội.

Vốn là một Dực Vương quyền thế ngập trời, võ công cao cường, thế nhân khen ngợi, lại đột ngột thành một kẻ tàn phế, thành sủng nam ti tiện, thành kẻ mang thân phận thấp hèn, ai cũng có thể ức hiếp, nhục nhã.

Đến cuối cùng hai trăm mạng người của vương phủ bị chém đầu ngay trước mặt y, tới đứa con trong bụng đã được bảy tháng cũng bị kẻ kia giết chết. Phượng Khanh mất đi ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh, nhảy vào lò luyện đan tự vẫn.

Trời không phụ người, y trùng sinh sống lại. Quỷ hồn từ trong núi thây biển máu, bò trở lại trần gian.

“Hiên Viên Diệp Nhiên, kiếp trước kiếp này, ngươi đồ sát cả nhà ta, giết hài tử của ta, hại chết người quan trọng nhất của ta. Những món nợ này, chúng ta sẽ từ từ tính toán!”

Hiên Viên triều, bổn vương hộ được, thì cũng hủy được!

Hùng ưng vụt thoát khỏi xiềng xích giam cầm, phượng hoàng phi thiên.

Còn có…

Sở Dung Ca, nếu ta không sống lại một đời, ngươi định nuốt máu vào trong đến bao giờ?

“Sở tướng quân, ngươi vĩnh viễn là bảo đao sát phạt nhất của bổn vương. Nhớ kỹ, bổn vương không thích đồ của mình vô duyên vô cớ dính máu, cũng không thích vũ khí quay lại đâm ngược đâu. Hiểu chứ?”

Hai người từng cử án tề mi, thân cận vô cùng, hiện tại đứng trước mặt nhau nhưng dường như lại cách xa vạn dặm…

“Vương gia, Sở Dung Ca thuộc về người, đời đời kiếp kiếp.”

**Note: Truyện có tình tiết thụ bị cưỡng bức, bạn đọc nếu cảm thấy không thoải mái với chuyện này thì nên click back, tránh giẫm phải lôi. Thân ái.

Nhá hàng thịt ba chỉ

Bạn thừa tướng nào đó:

“Bệ hạ, người mở miệng ra được không?”

“Bệ hạ làm càng ngày càng giỏi, thực ngoan…”

“Hoàng đế ca ca, người có thích tiểu Dung Ca không?”

Hoàng đế bệ hạ: “…….”

“Sở Dung Ca! Ngươi dĩ hạ phạm thượng!!! Phạt bổng lộc một… à không! Ba năm!”

Giới thiệu nhân vật:

Tên: Hiên Viên Phượng Khanh, tự Ngụy Tử (Ngụy tử là mẫu đơn tím. Kẻo các cô lại đọc thành Ngụy quân tử ┐( ̄ヘ ̄)┌)
Chức vị: Dực Vương gia Hiên Viên triều, Định Quốc tướng quân Thiên Thăng quốc.
Tuổi: 22 (trước khi trọng sinh). Phân hoá thành Khôn Trạch (omega) năm 19 tuổi.
Tin tức tố (pheromone) là hương Mạt Ly hoa.

Tên: Sở Dung Ca. Tự: Chưa rõ.
Chức vị: Phó tướng dưới quyền của Định Quốc tướng quân. Sau khi Phượng Khanh bị phế võ công giam lỏng thì bị bắt lại, trở thành thái giám trong Dực Vương phủ.
Tuổi: 20 (kiếp trước). Phân hoá thành Càn Nguyên (Alpha) năm 19 tuổi, sau đó bị cắt đi tuyến thể, trở thành Trung Dung (Beta).
Tin tức tố: Chưa rõ.

Tên: Hiên Viên Diệp Nhiên.
Chức vị: Hoàng đế đương triều Thiên Thăng quốc.
Tuổi: 24 (kiếp trước). Phân hoá thành Càn Nguyên (Alpha) năm 16 tuổi.
Tin tức tố ban đầu là mùi gỗ tùng, sau này biến đổi thành mùi máu tươi.

Thiết lập ABO:
Càn Nguyên = Alpha (10%, thường sẽ phân hóa trước năm 15 tuổi). Cực Càn Nguyên: Sau 15 tuổi.
Khôn Trạch = Omega (3%, thường sẽ phân hóa trước năm 15 tuổi). Cực Khôn Trạch: Sau 15 tuổi.
Trung Dung = Beta (Còn lại)
Tin tức tố = Pheromone

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi