ARS/BGN - Tỷ giá hối đoái lịch sử của Argentine Peso với Bulgarian Lev

ARS/BGN Tỷ giá hối đoái dữ liệu lịch sử

Bảng lịch sử tỷ giá hối đoái Argentine Peso sang Bulgarian Lev giữa Thứ Sáu 06/14/2024 Chủ Nhật 07/14/2024 được trình bày dưới đây. Perhaps you will be interested: Argentine Peso sang Bulgarian Lev - Biểu đồ lịch sử.

Bảng biến động tỷ giá giữa Thứ Sáu 06/14/2024 Chủ Nhật 07/14/2024
Ngày Giá Chênh lệch Thay đổi
Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy 2024 0,001956 BGN ▴-0,000004051136 ▴0,208%
Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy 2024 0,001952 BGN ▴-0,000000063664 ▴0,003%
Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy 2024 0,001952 BGN ▾0,000006596148 ▾-0,337%
Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2024 0,001958 BGN ▾0,000008866116 ▾-0,451%
Thứ Tư, 10 Tháng Bảy 2024 0,001967 BGN ▾0,000005106768 ▾-0,259%
Thứ Ba, 09 Tháng Bảy 2024 0,001972 BGN ▴-0,000005322069 ▴0,271%
Thứ Hai, 08 Tháng Bảy 2024 0,001967 BGN ▾0,00001019 ▾-0,515%
Chủ Nhật, 07 Tháng Bảy 2024 0,001977 BGN ▴-0,000002335696 ▴0,118%
Thứ Bảy, 06 Tháng Bảy 2024 0,001975 BGN ▴-0,000000512015 ▴0,026%
Thứ Sáu, 05 Tháng Bảy 2024 0,001974 BGN ▾0,000005272920 ▾-0,266%
Thứ Năm, 04 Tháng Bảy 2024 0,001980 BGN ▾0,000005765921 ▾-0,290%
Thứ Tư, 03 Tháng Bảy 2024 0,001985 BGN ▾0,000006672560 ▾-0,335%
Thứ Ba, 02 Tháng Bảy 2024 0,001992 BGN ▾0,000002970895 ▾-0,149%
Thứ Hai, 01 Tháng Bảy 2024 0,001995 BGN ▾0,000008269524 ▾-0,413%
Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu 2024 0,002003 BGN ▾0,000000686418 ▾-0,034%
Thứ Bảy, 29 Tháng Sáu 2024 0,002004 BGN ▴-0,000001019482 ▴0,051%
Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu 2024 0,002003 BGN ▾0,000000413526 ▾-0,021%
Thứ Năm, 27 Tháng Sáu 2024 0,002003 BGN ▾0,000006562508 ▾-0,326%
Thứ Tư, 26 Tháng Sáu 2024 0,002010 BGN ▾0,997990 ▾-99,799%
Highest

0,001956 BGN

Chủ Nhật

14 Tháng Bảy 2024

Average

0,001176 BGN

Lowest

0,002010 BGN

Thứ Tư

26 Tháng Sáu 2024

Chênh lệch

0,998071 BGN