AUD/KRW - Tỷ giá hối đoái lịch sử của Australian Dollar với South Korean Won

AUD/KRW Tỷ giá hối đoái dữ liệu lịch sử

Bảng lịch sử tỷ giá hối đoái Australian Dollar sang South Korean Won giữa Thứ Sáu 06/14/2024 Chủ Nhật 07/14/2024 được trình bày dưới đây. Perhaps you will be interested: Australian Dollar sang South Korean Won - Biểu đồ lịch sử.

Bảng biến động tỷ giá giữa Thứ Sáu 06/14/2024 Chủ Nhật 07/14/2024
Ngày Giá Chênh lệch Thay đổi
Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy 2024 930,53 KRW
Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy 2024 930,53 KRW ▾3,195 ▾-0,342%
Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy 2024 933,73 KRW ▴-5,401 ▴0,582%
Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2024 928,32 KRW ▾4,845 ▾-0,519%
Thứ Tư, 10 Tháng Bảy 2024 933,17 KRW ▴-0,467697 ▴0,050%
Thứ Ba, 09 Tháng Bảy 2024 932,70 KRW ▴-0,182303 ▴0,020%
Thứ Hai, 08 Tháng Bảy 2024 932,52 KRW ▴-2,253 ▴0,242%
Chủ Nhật, 07 Tháng Bảy 2024 930,27 KRW ▴-0,344759 ▴0,037%
Thứ Bảy, 06 Tháng Bảy 2024 929,92 KRW ▾0,882984 ▾-0,095%
Thứ Sáu, 05 Tháng Bảy 2024 930,80 KRW ▴-1,689 ▴0,182%
Thứ Năm, 04 Tháng Bảy 2024 929,12 KRW ▾1,092 ▾-0,117%
Thứ Tư, 03 Tháng Bảy 2024 930,21 KRW ▴-6,243 ▴0,676%
Thứ Ba, 02 Tháng Bảy 2024 923,96 KRW ▴-3,144 ▴0,341%
Thứ Hai, 01 Tháng Bảy 2024 920,82 KRW ▾2,981 ▾-0,323%
Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu 2024 923,80 KRW ▴-0,829629 ▴0,090%
Thứ Bảy, 29 Tháng Sáu 2024 922,97 KRW ▴-2,480 ▴0,269%
Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu 2024 920,49 KRW ▾1,389 ▾-0,151%
Thứ Năm, 27 Tháng Sáu 2024 921,88 KRW ▾4,561 ▾-0,492%
Thứ Tư, 26 Tháng Sáu 2024 926,44 KRW ▴-925,441 ▴92.544,082%
Highest

933,73 KRW

Thứ Sáu

12 Tháng Bảy 2024

Average

551,006 KRW

Lowest

920,49 KRW

Thứ Sáu

28 Tháng Sáu 2024

Chênh lệch

967,421 KRW