CLP/MZN - Tỷ giá hối đoái lịch sử của Chilean Peso với Mozambican Metical

CLP/MZN Tỷ giá hối đoái dữ liệu lịch sử

Bảng lịch sử tỷ giá hối đoái Chilean Peso sang Mozambican Metical giữa Thứ Sáu 06/14/2024 Chủ Nhật 07/14/2024 được trình bày dưới đây. Perhaps you will be interested: Chilean Peso sang Mozambican Metical - Biểu đồ lịch sử.

Bảng biến động tỷ giá giữa Thứ Sáu 06/14/2024 Chủ Nhật 07/14/2024
Ngày Giá Chênh lệch Thay đổi
Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy 2024 0,070 MZN ▾0,00005483 ▾-0,078%
Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy 2024 0,070 MZN ▾0,000127 ▾-0,181%
Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy 2024 0,070 MZN ▴-0,000723 ▴1,041%
Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2024 0,069 MZN ▾0,000354 ▾-0,507%
Thứ Tư, 10 Tháng Bảy 2024 0,070 MZN ▴-0,001506 ▴2,203%
Thứ Ba, 09 Tháng Bảy 2024 0,068 MZN ▴-0,000212 ▴0,311%
Thứ Hai, 08 Tháng Bảy 2024 0,068 MZN ▾0,000420 ▾-0,613%
Chủ Nhật, 07 Tháng Bảy 2024 0,069 MZN ▴-0,000311 ▴0,457%
Thứ Bảy, 06 Tháng Bảy 2024 0,068 MZN ▾0,000001705887 ▾-0,003%
Thứ Sáu, 05 Tháng Bảy 2024 0,068 MZN ▴-0,00008878 ▴0,130%
Thứ Năm, 04 Tháng Bảy 2024 0,068 MZN ▴-0,000508 ▴0,751%
Thứ Tư, 03 Tháng Bảy 2024 0,068 MZN ▴-0,000181 ▴0,268%
Thứ Ba, 02 Tháng Bảy 2024 0,067 MZN ▾0,000253 ▾-0,374%
Thứ Hai, 01 Tháng Bảy 2024 0,068 MZN ▴-0,000807 ▴1,206%
Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu 2024 0,067 MZN ▾0,000569 ▾-0,844%
Thứ Bảy, 29 Tháng Sáu 2024 0,067 MZN ▴-0,00007757 ▴0,115%
Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu 2024 0,067 MZN ▴-0,000386 ▴0,576%
Thứ Năm, 27 Tháng Sáu 2024 0,067 MZN ▾0,000422 ▾-0,625%
Thứ Tư, 26 Tháng Sáu 2024 0,067 MZN ▾0,932569 ▾-93,257%
Highest

0,070 MZN

Chủ Nhật

14 Tháng Bảy 2024

Average

0,040571 MZN

Lowest

0,067 MZN

Thứ Tư

26 Tháng Sáu 2024

Chênh lệch

0,939571 MZN