ISK/MZN - Tỷ giá hối đoái lịch sử của Icelandic Króna với Mozambican Metical

ISK/MZN Tỷ giá hối đoái dữ liệu lịch sử

Bảng lịch sử tỷ giá hối đoái Icelandic Króna sang Mozambican Metical giữa Thứ Sáu 06/14/2024 Chủ Nhật 07/14/2024 được trình bày dưới đây. Perhaps you will be interested: Icelandic Króna sang Mozambican Metical - Biểu đồ lịch sử.

Bảng biến động tỷ giá giữa Thứ Sáu 06/14/2024 Chủ Nhật 07/14/2024
Ngày Giá Chênh lệch Thay đổi
Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy 2024 0,467 MZN ▴-0,000239 ▴0,051%
Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy 2024 0,467 MZN ▴-0,000136 ▴0,029%
Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy 2024 0,467 MZN ▴-0,001597 ▴0,343%
Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2024 0,465 MZN ▴-0,001244 ▴0,268%
Thứ Tư, 10 Tháng Bảy 2024 0,464 MZN ▴-0,000538 ▴0,116%
Thứ Ba, 09 Tháng Bảy 2024 0,463 MZN ▾0,00003359 ▾-0,007%
Thứ Hai, 08 Tháng Bảy 2024 0,463 MZN ▾0,001206 ▾-0,260%
Chủ Nhật, 07 Tháng Bảy 2024 0,465 MZN ▴-0,001374 ▴0,297%
Thứ Bảy, 06 Tháng Bảy 2024 0,463 MZN ▾0,000230 ▾-0,050%
Thứ Sáu, 05 Tháng Bảy 2024 0,463 MZN ▴-0,000671 ▴0,145%
Thứ Năm, 04 Tháng Bảy 2024 0,463 MZN ▴-0,000997 ▴0,216%
Thứ Tư, 03 Tháng Bảy 2024 0,462 MZN ▴-0,001715 ▴0,373%
Thứ Ba, 02 Tháng Bảy 2024 0,460 MZN ▴-0,000217 ▴0,047%
Thứ Hai, 01 Tháng Bảy 2024 0,460 MZN ▾0,000213 ▾-0,046%
Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu 2024 0,460 MZN ▾0,000417 ▾-0,091%
Thứ Bảy, 29 Tháng Sáu 2024 0,460 MZN ▾0,00003318 ▾-0,007%
Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu 2024 0,460 MZN ▴-0,001320 ▴0,287%
Thứ Năm, 27 Tháng Sáu 2024 0,459 MZN ▴-0,001218 ▴0,266%
Thứ Tư, 26 Tháng Sáu 2024 0,458 MZN ▾0,542064 ▾-54,206%
Highest

0,467 MZN

Chủ Nhật

14 Tháng Bảy 2024

Average

0,274679 MZN

Lowest

0,458 MZN

Thứ Tư

26 Tháng Sáu 2024

Chênh lệch

0,555464 MZN