MWK/DOP - Tỷ giá hối đoái lịch sử của Malawian Kwacha với Dominican Peso

MWK/DOP Tỷ giá hối đoái dữ liệu lịch sử

Bảng lịch sử tỷ giá hối đoái Malawian Kwacha sang Dominican Peso giữa Thứ Sáu 06/14/2024 Chủ Nhật 07/14/2024 được trình bày dưới đây. Perhaps you will be interested: Malawian Kwacha sang Dominican Peso - Biểu đồ lịch sử.

Bảng biến động tỷ giá giữa Thứ Sáu 06/14/2024 Chủ Nhật 07/14/2024
Ngày Giá Chênh lệch Thay đổi
Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP
Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP ▴-0,000000033830 ▴0,000%
Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP ▴-0,00005699 ▴0,167%
Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP ▾0,00002684 ▾-0,079%
Thứ Tư, 10 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP ▾0,00003280 ▾-0,096%
Thứ Ba, 09 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP ▾0,00001770 ▾-0,052%
Thứ Hai, 08 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP ▾0,000003734721 ▾-0,011%
Chủ Nhật, 07 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP
Thứ Bảy, 06 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP ▾0,00004750 ▾-0,139%
Thứ Sáu, 05 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP ▴-0,00004709 ▴0,138%
Thứ Năm, 04 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP ▾0,00004027 ▾-0,118%
Thứ Tư, 03 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP ▴-0,00007788 ▴0,229%
Thứ Ba, 02 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP ▴-0,00006805 ▴0,200%
Thứ Hai, 01 Tháng Bảy 2024 0,034 DOP ▾0,00005996 ▾-0,176%
Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu 2024 0,034 DOP ▾0,000002433005 ▾-0,007%
Thứ Bảy, 29 Tháng Sáu 2024 0,034 DOP
Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu 2024 0,034 DOP ▴-0,000004950397 ▴0,015%
Thứ Năm, 27 Tháng Sáu 2024 0,034 DOP ▾0,00003690 ▾-0,108%
Thứ Tư, 26 Tháng Sáu 2024 0,034 DOP ▾0,965898 ▾-96,590%
Highest

0,034 DOP

Chủ Nhật

14 Tháng Bảy 2024

Average

0,020240 DOP

Lowest

0,034 DOP

Thứ Tư

26 Tháng Sáu 2024

Chênh lệch

0,966421 DOP