SEK/GTQ - Tỷ giá hối đoái lịch sử của Swedish Krona với Guatemalan Quetzal

SEK/GTQ Tỷ giá hối đoái dữ liệu lịch sử

Bảng lịch sử tỷ giá hối đoái Swedish Krona sang Guatemalan Quetzal giữa Thứ Sáu 06/14/2024 Chủ Nhật 07/14/2024 được trình bày dưới đây. Perhaps you will be interested: Swedish Krona sang Guatemalan Quetzal - Biểu đồ lịch sử.

Bảng biến động tỷ giá giữa Thứ Sáu 06/14/2024 Chủ Nhật 07/14/2024
Ngày Giá Chênh lệch Thay đổi
Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy 2024 0,728 GTQ
Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy 2024 0,728 GTQ ▾0,008917 ▾-1,210%
Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy 2024 0,737 GTQ ▾0,002537 ▾-0,343%
Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2024 0,740 GTQ ▴-0,004382 ▴0,596%
Thứ Tư, 10 Tháng Bảy 2024 0,735 GTQ ▾0,001065 ▾-0,145%
Thứ Ba, 09 Tháng Bảy 2024 0,736 GTQ ▴-0,000517 ▴0,070%
Thứ Hai, 08 Tháng Bảy 2024 0,736 GTQ ▾0,013706 ▾-1,829%
Chủ Nhật, 07 Tháng Bảy 2024 0,750 GTQ
Thứ Bảy, 06 Tháng Bảy 2024 0,750 GTQ ▴-0,008535 ▴1,152%
Thứ Sáu, 05 Tháng Bảy 2024 0,741 GTQ ▴-0,001476 ▴0,200%
Thứ Năm, 04 Tháng Bảy 2024 0,740 GTQ ▾0,00004677 ▾-0,006%
Thứ Tư, 03 Tháng Bảy 2024 0,740 GTQ ▴-0,006518 ▴0,889%
Thứ Ba, 02 Tháng Bảy 2024 0,733 GTQ ▴-0,002060 ▴0,282%
Thứ Hai, 01 Tháng Bảy 2024 0,731 GTQ ▾0,001360 ▾-0,186%
Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu 2024 0,732 GTQ ▾0,000739 ▾-0,101%
Thứ Bảy, 29 Tháng Sáu 2024 0,733 GTQ ▾0,000210 ▾-0,029%
Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu 2024 0,733 GTQ ▴-0,001206 ▴0,165%
Thứ Năm, 27 Tháng Sáu 2024 0,732 GTQ ▾0,002615 ▾-0,356%
Thứ Tư, 26 Tháng Sáu 2024 0,735 GTQ ▾0,265313 ▾-26,531%
Highest

0,728 GTQ

Chủ Nhật

14 Tháng Bảy 2024

Average

0,437156 GTQ

Lowest

0,735 GTQ

Thứ Tư

26 Tháng Sáu 2024

Chênh lệch

0,321203 GTQ